Taşıt Kantarları

Taşıt Kantarları

Karadeniz Tartı Sistemleri |12 Şubat 2017

Alınan veya satılan malın taşıtla birlikte boş ve dolu tartarak net ağırlığı belirlemeye yarayan kantara taşıt kantarı denir.

Karadeniz Tartı Sistemleri