HİZMETLERİMİZ

Hizmet verdiğimiz ve vermekte olduğumuz iş kolları

HİZMETLERİMİZ

Karadeniz Tartı Sistemleri olarak aşağıda bulunan iş kollarında sizlere teknik servis hizmeti vermekteyiz.

Taşıt Kantarları

Alınan veya satılan malın taşıtla birlikte boş ve dolu tartarak net ağırlığı belirlemeye yarayan kantara taşıt kantarı denir.

Kalibrasyon ve Muayene

Kalibrasyon izlenebilirliği sağlanmış referans ölçüm cihazı (doğruluğundan emin olunan) ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemidir.

Yük Hücreleri

Yük hücresi, bir kuvveti elektrik sinyali hâline dönüştürmek için kullanılan dönüştürücüdür. Bu dönüşüm dolaylı ve iki aşamada olur. Mekanik bir düzenleme ile, algılanan kuvvet bir gerinim ölçerin şeklini değiştirir. Gerinim ölçer şekil değişikliğini (gerinim) bir elektrik sinyali olarak ölçer.

İndikatörler

Herhangi bir maddenin test edilen ortamda varlığını gösteren ayıraca indikatör denir. Elektronik tartı sistemlerinde bu işlem şu şekilde gerçekleşir, Platform üzerindeki ağırlığı Loadcell’ler mV olarak algılar ve indikatöre yollar. Tartım indikatör’ü ise aldığı mV ‘u kg olarak yorumlar.